Bestuur en Medewerkers

Het bestuur en medewerkers:

Voorzitter Leo Leverink 06-11789671 leverinkleo@gmail.nl
Secretaris

Penning

meester

Peter van de Voort

Johan Roesink

074-2503301

06-53630814

pwmvoort@kpnmail.nl 

jmroesink@home.nl

Activiteiten:

Coördinator activiteiten

Medewerking: Lammert van de Wal en Rob Leverink

Ad Klein Breteler 06-46489409 kleinbreteler@hotmail.com
Algemene zaken Yvonne Oude Geerdink 06-36590738 j.m.oudegeerdink@home.nl

Redactie: Website

Leo Leverink 06-11789671 leverinkleo@gmail.nl
Rob Leverink 06-25152342 robleverink@hotmail.com 
Tanno Meijer 06-10930391 t.a.meijer@kpnmail.nl