JEU DE BOULES E.H.P.C.

Jeu de Boules Vereniging Hengelo

Toernooien :

filename-1 (20)Tussenstand Rinus van het Bolschertoernooi 2020

filename-1 (27)

HPSCAN_20200613121329596 (1)

toernooi september 2020

toernooi oktober 2020

De Winnaars zijn bekend van het Rinus van het Bolscher toernooi 2019

Jos Nagtegaal is winnaar van het toernooi en Fenny van de Runners-up

Nicole Rutjes kreeg een prijs voor de positieve opstelling binnen de club …..

IMG_5577

De stand na 8 partijen : Rinus van het Bolschertoernooi.

filename- De d1 (20)

Kalender 2020 HCK 

De uitslag    filename-1 (19) Wegenzouttoernooi 2019

IMG-20191124-WA0003

Derde plaats bij het Wegenzouttoernooi 24 Nov. 2019

Recordopkomst.

28 personen maakten gebruik van de banen…..

dav

Een gezellige met zon overgoten afsluiting van het toernooi 2019.

Tussen alle winnaars van de dag en van het toernooi kwam het derde team als derde  van de derde klasse naar voren. Proficiat met het behaalde resultaat.

HCK :

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

“om de WESTERMAAT BOKAAL”

versie -2019

SPELSYSTEEM:

 

Voor het kampioenschap worden per kalenderjaar 7 wedstrijden gespeeld. Per wedstrijd zijn er 2 spelronden.

Er zal gespeeld worden in een eerste, tweede en derde klasse. In de 1e en 2e klasse spelen 8 teams en in de 3e klasse de overgebleven deelnemers.

Per vereniging worden niet meer dan 2 teams tot de 1e en 2e klasse toegelaten.

De indeling van de teams in de klassen wordt door de commissie bepaald. Hierop is geen beroep mogelijk.

Nummer 1 uit de 1e klasse is de kampioen en houder van de “Westermaat-bokaal” in dat jaar.

De nummers 7 en 8 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse. Speelt er al een team of teams in de 2e klasse dan schuiven de teams die teveel zijn door naar de 3e klasse.

De nummers 7 en 8 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 2e klasse degraderen naar de 3e klasse.

De nummers 1 en 2 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 2e klasse kunnen promoveren naar de 1e klasse mits er al niet 2 teams van hun vereniging in de 1e klasse spelen.

De nummers 1 en 2 van de wedstrijden om het kampioenschap van de 3e klasse kunnen promoveren naar de 2e klasse mits er al niet 2 teams van hun vereniging in de 2e klasse spelen. Indien van de finalisten geen 2 teams kunnen of willen promoveren dan promoveert het volgende team in die poule.

Nieuw aangemelde clubs/teams kunnen starten in de 3e klasse.

Het wedstrijdschema wordt jaarlijks door de commissie vastgesteld.

SPELREGELS:

Er wordt gespeeld volgens de regels van het ” PETANQUE ” spel. Indien door afwijking van het speelveld, resp. obstakels of andere reden de regels moeten worden aangepast, dienen deze aanpassingen voor aanvang van de wedstrijd door de teamleider van de thuisclub bekend te worden gemaakt (b.v. werpringen). Werpcirkels moeten met hun voorkant maximaal 1 meter van de achterlijn en 50 cm van de zijlijnen worden getrokken.

De banen dienen onderling te worden gescheiden door een lijn. Deze lijn is een uitlijn.

De namen van de spelende koppels dienen voor aanvang van de wedstrijd op het eigen wedstrijdformulier te zijn ingevuld, zodat men deze alleen maar van elkaar over dient te nemen. Deze namen mogen tijdens de wedstrijd niet worden gewisseld of vervangen. Elk team dient zijn formulier na ondertekening bij de competitieleider in te leveren.

Clubs waarvan meer teams meespelen, dienen de namen van de koppels van elk meespelend team, voor aanvang van de competitie door te geven aan de wedstrijdcommissie. Deze namen zijn voor de gehele competitie bindend.

 

SPEELDAGEN:

Bij voorkeur op de maandagavond, aanvang 19.30 uur. Clubs die daar mogelijkheden voor hebben, mogen in overleg door de teamleiders(sters) ook op andere dagen en/of uren spelen, mits deze maar in dezelfde week plaats vinden.

VELDEN:

Wanneer bij clubs koppels meespelen die overdag verplichtingen elders hebben, doordat deze nog actief zijn in het arbeidsproces, dient er ’s avonds gespeeld te worden. Indien bij de thuisspelende club geen baanverlichting aanwezig is, zal er uitgeweken moeten worden naar een weekend, of naar een andere baan met verlichting, dit in overleg met de teamleider(ster) van de bezoekende club.

De Hengelose verenigingen met baanverlichting worden hierbij verzocht de maximale medewerking te willen verlenen.

Het verdient aanbeveling om bij de banen een teller te plaatsen waarop duidelijk de stand kan worden bijgehouden. Voor de thuisclub kan dan de linker kolom gelden die eventueel van een rode ruiter wordt voorzien.

 

OPMERKINGEN:

Indien een wedstrijd door omstandigheden niet op de geplande datum wordt gespeeld, dient deze zo spoedig mogelijk te worden ingehaald in dezelfde week. Wanneer dit niet mogelijk is dient dit aan de commissie te worden doorgegeven. Deze zal een dag aanwijzen waarop er gespeeld dient te worden. Wordt er niet gespeeld dan volgt een verlies van 7 – 13 voor elk koppel dat niet verschijnt!

Komt een team voor de tweede keer in een seizoen niet opdagen dan wordt dit team uit de competitie gehaald en alle uitslagen worden gewist.

Bij een onderbreking van een wedstrijd door omstandigheden, dienen de standen die op het moment van onderbreken bekend zijn te worden genoteerd.

Deze wedstrijd wordt dan op een door de teamleiders(sters) te bepalen tijdstip vervolgd.

SAMENSTELLING TEAM:

Elk team bestaat uit een zestal spelers(sters), drie koppels (doublettes). Iedere speler(ster) mag vervangen worden door een andere speler(ster) die lid is van de vereniging, met uitzondering van die verenigingen die met meer teams deelnemen.

Indien een speler(ster) uit een lager, c.q. een reserve speler(ster), twee maal in een hoger team meespeelt, mag deze niet meer in een lager team meespelen. Bij overtreding hiervan worden de door de overtreder gespeelde partijen in die wedstrijd als verloren aangemerkt met  0-13. Bij herhaalde overtreding zal de betreffende wedstrijd een verlies betekenen van 0-8 voor het gehele team.

Personen die van meerdere verenigingen lid zijn mogen maar voor één vereniging meespelen in de competitie.

GESCHILLEN:

Bij geschillen over een ongerechtigde deelnemer(ster) en/of andere ongerechtigheden kan men beroep aantekenen bij de commissie. Deze zal aan de hand van opgave- en / of wedstrijdformulieren nagaan of het beroep geldig is. Indien het beroep geldig wordt verklaard, dan zal het koppel waartegen het beroep is aangespannen de wedstrijd met 7-13 verliezen. De uitspraak van de commissie is bindend.

 

PUNTEN TOEKENNING:

Het koppel dat de partij wint krijgt 1 punt en de verliezer 0.

Indien een koppel 15 min. na aanvangstijd niet aanwezig is, of geheel niet komt heeft de wedstrijd(en) verloren met 7-13.

Wanneer een koppel na de pauze voor de 2e wedstrijd wel compleet is, of reserve spelers(sters) hiervoor aanwezig zijn, kan deze 2e wedstrijd reglementair worden gespeeld.

De club krijgt bij een gewonnen wedstrijd 2 punten, bij gelijk spel 1 punt en bij verlies 0 punten.

Clubkampioenschappen: d.w.z. men neemt deel als team van 3 koppels en vertegenwoordigt daarin zijn club. Ieder team speelt tijdens de competitie 10 wedstrijden van 2 partijen. 5 voor en 5 na de grote vakantie.

 

1e, 2e en 3e klasse

In elke wedstrijd spelen 2 teams met elk 3 koppels tegen elkaar, dus 2 x 5 partijen = 10 partijen.

Wint een team meer dan 3 partijen dan is het team winnaar en verdient daarmee 2 punten.

Wint een team 3 partijen dan is het gelijk spel en krijgen beide teams 1 punt.

Wint een team minder dan 3 partijen dan is het daarmee verliezer en krijgt geen punten.

Eindigen aan het eind van de competitie teams gelijk dan tellen het aantal gewonnen partijen.

Is dit ook gelijk dan telt het saldo van het aantal gescoorde boules.

Is dit ook gelijk dan telt het resultaat van de onderlinge partij.

 

KOFFIE / THEE BIJ ONTVANGST:

De teamleider(ster) van de thuisspelende vereniging zorgt voor een koffie / theebon of munt voor elke bezoekende deelnemer(ster).

ROKEN:

 

Het is niet toegestaan op of bij de banen te roken.

PRIVACY

Wij houden ons aan het AVG reglement van de vereniging.

VERZEKERING:

De competitie wordt georganiseerd op vrijwillige basis. In geval van schade en of letsel, ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden kan nooit een claim worden gelegd bij de organisatoren.

In principe geld dat elk team op enige wijze verzekert dient te zijn, hetzij op particuliere basis, hetzij in verenigingsverband.

Nimmer kan een organiserende vereniging tijdens de competitie aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade c.q. letsel.

 

LOTING:

Voor aanvang van de wedstrijden worden de banen toegewezen door de thuisspelende vereniging en dient er alleen geloot te worden om de eerste worp.

INSCHRIJFGELD:

De hoogte van het inschrijfgeld wordt elk jaar door de commissie bepaald.

Hengelo 1 februari 2019

Het organisatiecomité.

LEDEN ORGANISATIE COMITÉ.

 

  1. Koehorst ”T.J.V. Westermaat” J. Knip                       ”T.J.V. Westermaat”

Bellinckhof 9                                                                       Pierre Monteuxstr. 102

7556 NL  Hengelo                                                               7558 EC  Hengelo

Tel. 074-2424479                                                                 Tel. 074-2771109

  1. Clifford ”T.J.V. Westermaat”

Ko Arnoldistr. 8

7558 TW  Hengelo

Tel. 074-2772182

Externe leden

 

Gerrit Volmer                  “de Zoaltboulers”                           Betty Aalderink           “Hasselo’95”

Vonkenkaamp  9                                                                 L.v. Gasterenstraat 184

7482 GB  Haaksbergen                                                       7558 SZ  Hengelo

Telf. 053-4325801                                                                06-24452103

De nieuwe data’s van de toernooien 2020:

Wist U:

Dat het heel gezellig kan zijn om eens een toernooi buiten de deur mee te spelen.

Dat het dan ook meerdere deelnemers na onze toernooien haalt….

9   maart 1ste wedstrijd HCK

16  maart 2de wedstrijd HCK

23  maart 3de wedstrijd HCK

30  maart 4de wedstrijd HCK

 6  april 5de wedstrijd HCK

7  april M vd Bostoernooi

18 april Triplettetoernooi HKC

26   april Boortoren toernooi (ZB)

12   juli Midzomertoernooi Westermaat

19  juli Doubletten toernooi EHPC (Prins Bernard plantsoen)

16  aug. Doubletten toernooi EHPC

5 sept. Melbuul’n toernooi Borne

19 sept. Gezellige middag 

21  sept. 6de wedstrijd HCK

26  sept. Salt en Pepper ZB

28  sept. 7de wedstrijd HCK

5  okt. 8ste wedstrijd HCK

12 okt. 9de wedstrijd HCK

19 okt. 10de wedstrijd HCK

24 okt. Afsluittoernooi HCK

29  nov. Wegenzouttoernooi ZB

12 dec.  Snerttoernooi.

Wedstrijdreglement RPS Plus +uitleg    volgens NJBB (nederlandse jeu de boules bond)

resultaten-hck-2018-week-411 (8)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Toernooi

%d bloggers liken dit: